Na tej stronie, poniżej,  znajdą Państwo aktualne informacje o prowadzonych upadłościach, przetargach i ofertach sprzedaży.

Syndyk Józef Gliński
- strona internetowa

Dane kontaktowe:

Syndyk Józef Gliński
Nr licencji 100

 

 

 

E-mail: syndyk100@wp.pl
Strona www: syndyk-biuro.pl

Telefon: 668 167 601

Syndyk  masy upadłości Oil Transfer Investment Sp. z o.o.  w Suwałkach

oferuje  łączną sprzedaż  poniższych  nieruchomości:

       

 Prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności nieruchomości budynkowej, tj. budynku zespołu garaży w zabudowie szeregowej o powierzchni zabudowy 238 m², posadowionego na działce Nr 32741/42, o pw. gruntu 0,2662 ha oraz  prawo    wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności nieruchomości budynkowej, tj. budynku wagowego o konstrukcji szkieletowo-metalowej o powierzchni zabudowy 32 m², posadowionego na działce Nr 32741/11, o pow. gruntu 0,0056 ha.     KW nr SU1S/00067970/0.   Prawo wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego, działka Nr 32741/21, o pow. gruntu 0,1191 ha oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego, działka Nr 32741/25, o pow. gruntu 0,2691 ha.    KW nr SU1S/00068008/3.  Udział 1/5 w prawie wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego, działka Nr 32741/36, o pow. gruntu 0,2950 ha.   KW nr SU1S/00068009/0.

 

                                                                             Cena wywoławcza -  237 210,00 zł   

 

          Pisemne oferty,  zgodne z regulaminem sprzedaży, należy składać w  biurze syndyka: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105, lub przesłać skan oferty na adres e-mail: syndyk100@wp.pl   REGULAMIN SPRZEDAŻY, operaty szacunkowe, opis nieruchomości nr 1, opis nieruchomości nr 2,3,4, dodatkowe informacje,  w biurze syndyka  oraz  tel.  668 167 601. 

 

 

 

 

                   Ponadto syndyk oferuje do sprzedaży poniższe ruchomości:

         1. Konstrukcja reklamowa z balastami                            - cena netto  1750,00 zł

         2. Kasa fiskalna PosnetMobile HS EJ rok prod. 2016     - cena netto     90,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndyk  masy upadłości Spółdzielni Mleczarskiej  „Bielmlek”  w Bielsku Podlaskim

oferuje do sprzedaży poniższe prawa majątkowe:

 

1.    Ekspektatywa roszczenia o zwrot udziału (po ustaniu członkostwa  z końcem 2026r.) w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II Spółdzielni Usług Medycznych w Ciechocinku, ul Warzelniana 7, 87-720 Ciechocinek, KRS 0000188985, o wartości 150.620,79 zł;

2.    Roszczenie z tytułu zwrotu udziału w Spółdzielni Obrotu Towarowego  Przemysłu Mleczarskiego w Białymstoku, ul. Handlowa 4, 15-399 Białystok, KRS 0000040742, o wartości 240.000,00 zł;

3.    Akcje Podlaskiego Centrum Rolno – Towarowego SA w Białymstoku,

ul. Gen. Władysława Andersa 40, 15-113 Białystok, KRS 0000045833,  50 akcji o wartości nominalnej  660 zł każda;

4.    Roszczenie z tytułu zwrotu udziału  w Podlasko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie, ul. Surażska 2, 16-060 Zabłudów, KRS 0000128560, o wartości 24.000,00 zł.

 

Pisemne oferty zakupu, zgodne z regulaminem przetargu,  należy składać do dnia 24 lutego 2023r.  do godz.  14.00 w  siedzibie upadłej spółdzielni, ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski.

Regulamin przetargu, dodatkowe informacje, w siedzibie   upadłej spółdzielni w  Bielsku Podlaskim  przy   ul.  Wojska Podlaskiego 52  oraz  tel. 605 994 571,  668 167 601.

Syndyk  masy upadłości Oil Transfer Investment Sp. z o.o.  w Suwałkach

oferuje do  sprzedaży   wierzytelności, tj. pożyczka w kwocie 1.000.000 zł  udzielona spółce Browar Północny Sp. z o.o. w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42/2, KRS 0000647327, z terminem zwrotu w dn. 18.11.2026r.

 

        Pisemne oferty zakupu z proponowaną ceną zakupu  należy składać w biurze syndyka: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105.

Regulamin sprzedaży,    Opinia biegłego sądowego,     Umowa pożyczki,    dodatkowe informacje,  w biurze syndyka  oraz  tel.  668 167 601.