Syndyk  masy upadłości Spółdzielni Mleczarskiej  „Bielmlek”  w Bielsku Podlaskim

oferuje do sprzedaży poniższe prawa majątkowe:

 

1.    Ekspektatywa roszczenia o zwrot udziału (po ustaniu członkostwa  z końcem 2026r.) w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II Spółdzielni Usług Medycznych w Ciechocinku, ul Warzelniana 7, 87-720 Ciechocinek, KRS 0000188985, o wartości 150.620,79 zł, cena wywoławcza 75.310,40 zł.

2.    Roszczenie z tytułu zwrotu udziału w Spółdzielni Obrotu Towarowego  Przemysłu Mleczarskiego w Białymstoku, ul. Handlowa 4, 15-399 Białystok, KRS 0000040742, o wartości 160.000,00 zł, cena wywoławcza 80.000 zł.

 

 

 

Pisemne oferty zakupu, zgodne z Regulaminem Przetargu , należy składać  do dnia 13 października 2023r. w  siedzibie upadłej spółdzielni, ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski.

Dodatkowe informacje w siedzibie   upadłej spółdzielni w  Bielsku Podlaskim  przy   ul.  Wojska Podlaskiego 52  oraz  tel. 605 994 571,  668 167 601.

Syndyk  masy upadłości Katarzyny Czembrowskiej

oferuje sprzedaż udziału w nieruchomości

 

 

   Przedmiotem sprzedaży jest udział  4/144 w prawie własności nieruchomości rolnej zabudowanej o łącznej  pow. 0,2870 ha położonej  w obrębie 0008 Folwarki Małe, gm. Zabłudów, składającej się z działek o numerach geodezyjnych: 230/1, 230/2, 230/3, KW nr BI1B/00223965/9,  stanowiący masę upadłości Katarzyny Czembrowskiej.

 

Cena wywoławcza - 3333,00 zł

 

          Pisemne oferty,  zgodne z regulaminem sprzedaży, należy składać w  biurze syndyka: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105,  dodatkowe informacje,  w biurze syndyka  oraz  tel.  668 167 601. 

 

Dane kontaktowe:

Syndyk Józef Gliński
Nr licencji 100

 

 

 

E-mail: syndyk100@wp.pl
Strona www: syndyk-biuro.pl

Telefon: 668 167 601

Syndyk Józef Gliński
- strona internetowa

Na tej stronie, poniżej,  znajdą Państwo aktualne informacje o prowadzonych upadłościach, przetargach i ofertach sprzedaży.