Syndyk  masy upadłości

Spółdzielni Mleczarskiej  „Bielmlek” w upadłości  w Bielsku Podlaskim,

 

w wykonaniu uchwały Rady Wierzycieli, oferuje do sprzedaży łączny pakiet 15 wierzytelności o wartości 281 028,37 zł

z ceną wywoławczą stanowiącą 30% wartości.


Pisemne oferty zakupu zgodne z regulaminem przetargu,  należy składać do dnia 26 czerwca 2024r. do godz. 14.00  w  siedzibie upadłej spółdzielni, ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski. 

Regulamin sprzedaży wraz ze spisem wierzytelności, dodatkowe informacje, w siedzibie   upadłej spółdzielni w  Bielsku Podlaskim  przy   ul.  Wojska Podlaskiego 52,  oraz  tel. 605 994 571,  668 167 601.

 

    Zarządca   masy sanacyjnej Bogusławy Januszewskiej prowadzącej działalność pod firmą

Zakład Obsługi Rolnictwa „BIRAWIT Witold Januszewski” Bogusława Januszewska w restrukturyzacji w Szczuczynie

 

ogłasza pisemny przetarg na  łączną sprzedaż ruchomości stanowiących:  maszyny rolnicze,  części zamienne,  narzędzia.

Cena wywoławcza stanowiąca 3/4  cen rynkowych wynosi   2.263.837,27 zł  netto.

 

 Pisemne oferty zakupu, zgodne z regulaminem przetargu,  należy składać  do dnia 25 czerwca  2024r. do godziny 14.00 w   biurze syndyka: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105. Regulamin przetargu, spisy ruchomości z wyceną (maszyny rolniczeczęści zamiennenarzędzia ), dodatkowe informacje,  w biurze syndyka, oraz  tel.  668 167 601. 

 

        Ponadto oferowane są do sprzedaży poniższe nieruchomości:

 

  1. Prawo  własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 856/14, 856/31, 856/29, o łącznej powierzchni 5013 m2 z obrębu 0005-Szczuczyn,  zabudowanej budynkiem usługowo-restauracyjnym oraz blaszanym budynkiem gospodarczym, położonej w Szczuczynie, pod adresem: ul. Łomżyńska 25C, Szczuczyn, gminie Szczuczyn, powiecie grajewskim, województwie podlaskim, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00023598/0, wraz ruchomościami  zlokalizowanymi  na terenie tej nieruchomości w postaci wyposażenia sali weselnej i wyposażenia hotelu.

Cena wywoławcza 1.505.044,80 zł netto plus podatek VAT w należnej stawce.   Opis nieruchomości. Spis ruchomości- zał.: nr 1 , nr 2.

 

2. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 2160, obręb 0015 Wąsosz, o powierzchni 633 m2, położonej przy ul. Sienkiewicza 26, w województwie podlaskim, powiecie grajewskim, gmina Wąsosz, w miejscowości Wąsosz, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00041941/2.

Cena wywoławcza  122.444,00 zł netto.   Opis nieruchomości.

 

3. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym z częścią mieszkalną oraz wiatą, składającej się z działek o nr ewidencyjnych 1097/3, 1098/1, 1105/2, 1097/2 i 1098/2, o łącznej powierzchni 1 043 m2, położonej w miejscowości Szczuczyn, adres: Pl. 1000-lecia 20, województwie podlaskim, powiecie grajewskim, gminie Szczuczyn, obręb 0005 Szczuczyn, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00031054/4, wraz z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie restauracji zlokalizowanej w budynku znajdującym na terenie nieruchomości.

Cena wywoławcza  1.224.929,50 zł netto.  Opis nieruchomości.

 

4. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo – usługowo – magazynowym oraz budynkiem magazynowym, składającej się z działek o nr ewidencyjnych 856/30, 856/19, 856/27, o łącznej powierzchni 10 383 m2 położonej w Szczuczynie pod adresem; ul. Łomżyńska 25 Szczuczyn, gminie Szczuczyn, powiecie grajewskim, województwie podlaskim, obręb 0005, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00023597/3, wraz z  ruchomościami stanowiącymi wyposażenie biura.  Cena wywoławcza 2.840.233,00 zł netto.  Opis nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisemne oferty zakupu należy składać w biurze zarządcy : 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105.

Zasady sprzedaży, operaty szacunkowe, dodatkowe informacje,  w biurze zarządcy, www.syndyk-biuro.pl  oraz  tel.  668 167 601. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dane kontaktowe:

Syndyk Józef Gliński
Nr licencji 100

 

E-mail: syndyk100@wp.pl
Strona www: syndyk-biuro.pl

Telefon: 668 167 601

Syndyk Józef Gliński
- strona internetowa

Na tej stronie, poniżej,  znajdą Państwo aktualne informacje o prowadzonych upadłościach, przetargach i ofertach sprzedaży.