Zarządca   masy sanacyjnej Bogusławy Januszewskiej prowadzącej działalność pod firmą

Zakład Obsługi Rolnictwa „BIRAWIT Witold Januszewski” Bogusława Januszewska w restrukturyzacji w Szczuczynie

oferuje  sprzedaż poniższych nieruchomości:

 

  1. Prawo  własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 856/14, 856/31, 856/29, o łącznej powierzchni 5013 m2 z obrębu 0005-Szczuczyn,  zabudowanej budynkiem usługowo-restauracyjnym oraz blaszanym budynkiem gospodarczym, położonej w Szczuczynie, pod adresem: ul. Łomżyńska 25C, Szczuczyn, gminie Szczuczyn, powiecie grajewskim, województwie podlaskim, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00023598/0, wraz ruchomościami  zlokalizowanymi  na terenie tej nieruchomości w postaci wyposażenia sali weselnej i wyposażenia hotelu.

Cena wywoławcza 1.505.044,80 zł netto plus podatek VAT w należnej stawce.

Regulamin przetargu Opis nieruchomości. Spis ruchomości- zał.: nr 1 , nr 2.

 

2. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 2160, obręb 0015 Wąsosz, o powierzchni 633 m2, położonej przy ul. Sienkiewicza 26, w województwie podlaskim, powiecie grajewskim, gmina Wąsosz, w miejscowości Wąsosz, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00041941/2.

Cena wywoławcza  122.444,00 zł netto.

Regulamin przetargu.   Opis nieruchomości.

 

3. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym z częścią mieszkalną oraz wiatą, składającej się z działek o nr ewidencyjnych 1097/3, 1098/1, 1105/2, 1097/2 i 1098/2, o łącznej powierzchni 1 043 m2, położonej w miejscowości Szczuczyn, adres: Pl. 1000-lecia 20, województwie podlaskim, powiecie grajewskim, gminie Szczuczyn, obręb 0005 Szczuczyn, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00031054/4, wraz z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie restauracji zlokalizowanej w budynku znajdującym na terenie nieruchomości.

Cena wywoławcza  1.224.929,50 zł netto.

Regulamin przetargu. Opis nieruchomości.

 

Pisemne oferty zakupu, zgodne z regulaminami przetargu,  należy składać do dnia 16 lutego 2024r. do godziny 14.00  w biurze syndyka: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105.

Regulaminy przetargów, operaty szacunkowe, dodatkowe informacje,  w biurze syndyka, www.syndyk-biuro.pl  oraz  tel.  668 167 601. 

  

 

Syndyk  masy upadłości Małgorzaty Jabłeckiej

oferuje do  sprzedaży

 

prawo do spadku w 3/20 częściach po Irenie Jamiołkowskiej, zmarłej 06.09.2018r. w Sokołach, przysługujące upadłej Małgorzacie Jabłeckiej.

W skład spadku wchodzi stosowny udział (3/40)  w nieruchomości zabudowanej, położonej w Sokołach przy ul. Targowej 14 (gm. Sokoły, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie), oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 63/3 o pow. 0,0899 ha, KW nr LM1W/00022566/4.

Cena wywoławcza 12.000,00 zł (dwanaście  tysięcy zł).

Wadium – 1.000,00 zł (jeden tysiąc zł).

 

Pisemne oferty zakupu, zgodne z regulaminami sprzedaży,  należy składać do dnia 6 lutego 2024r. w biurze syndyka: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105 lub przesłać skan oferty na adres poczty elektronicznej e-mail: syndyk100@wp.pl oraz wpłacić wadium na rachunek masy upadłości: 91 1050 1953 1000 0090 3069 0094.

Regulamin sprzedaży dodatkowe informacje,  w biurze syndyka oraz  tel.  668 167 601. 

 

Syndyk  masy upadłości Bożeny Kubat - Chmielewskiej

oferuje sprzedaż nieruchomości

 

  1. Przedmiotem przetargu są niżej wymienione  nieruchomości rolne i leśne  położone   w obrębie 0004, CIECHOMIN, gmina ALEKSANDRÓW, powiat PIOTRKOWSKI, województwo ŁÓDZKIE, nie posiadające Księgi Wieczystej, stanowiące masę upadłości Bożeny Kubat – Chmielewskiej:

 


 

Lp

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

1

475

0,05 ha

 sprzedana

2

645

0,02 ha

 sprzedana

3

798

0,06 ha

sprzedana

4

848

0,03 ha

sprzedana

5

990

0,04 ha

sprzedana

6

1204

0,07 ha

sprzedana

7

1347

0,14 ha

4 900,00 zł

 

Pisemne oferty zakupu należy składać  w biurze syndyka: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105 lub przesłać skan oferty na adres poczty elektronicznej e-mail: syndyk100@wp.pl oraz wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości: 91 1050 1953 1000 0090 3069 0094.

 Mapka, Wypis z rejestru gruntów,  dodatkowe informacje,  w biurze syndyka  oraz  tel.  668 167 601. 

Dane kontaktowe:

Syndyk Józef Gliński
Nr licencji 100

 

E-mail: syndyk100@wp.pl
Strona www: syndyk-biuro.pl

Telefon: 668 167 601

Syndyk Józef Gliński
- strona internetowa

Na tej stronie, poniżej,  znajdą Państwo aktualne informacje o prowadzonych upadłościach, przetargach i ofertach sprzedaży.