Na tej stronie, poniżej,  znajdą Państwo aktualne informacje o prowadzonych upadłościach, przetargach i ofertach sprzedaży.

Syndyk Józef Gliński
- strona internetowa

Dane kontaktowe:

Syndyk Józef Gliński
Nr licencji 100

 

 

 

E-mail: syndyk100@wp.pl
Strona www: syndyk-biuro.pl

Telefon: 668 167 601

Syndyk  masy upadłości Oil Transfer Investment Sp. z o.o.  w Suwałkach

oferuje do  sprzedaży poniższe  nieruchomości:

1) Prawo  wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności nieruchomości budynkowej, tj. budynku biurowo-usługowego o pow. zabudowy 856 m2, posadowionego na działce Nr 32741/41, o pow. gruntu 0,6544 ha oraz  prawo  wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego, działka Nr 32741/40 o pow. gruntu 0,6358 ha, położone Suwałkach przy ul. Raczkowskiej. KW nr SU1S/00032431/6.

Cena wywoławcza netto – 2.166.000,00 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy zł).   

 

2)    Prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności nieruchomości budynkowej, tj. budynku zespołu garaży w zabudowie szeregowej o powierzchni zabudowy 238 m², posadowionego na działce Nr 32741/42, o pow. gruntu 0,2662 ha oraz  prawo    wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności nieruchomości budynkowej, tj. budynku wagowego o konstrukcji szkieletowo-metalowej o powierzchni zabudowy 32 m², posadowionego na działce Nr 32741/11, o pow. gruntu 0,0056 ha.KW nr SU1S/00067970/0.  Prawo wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego, działka Nr 32741/21, o pow. gruntu 0,1191 ha oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego, działka Nr 32741/25, o pow. gruntu 0,2691 ha. KW nr SU1S/00068008/3.  Udział 1/5 w prawie wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego, działka Nr 32741/36, o pow. gruntu 0,2950 ha. KW nr SU1S/00068009/0.

Cena wywoławcza netto -   395.350,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta    pięćdziesiąt zł).  

 

Pisemne oferty  zgodne z regulaminem sprzedaży należy składać  w  biurze syndyka: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105.

REGULAMIN SPRZEDAŻY, operaty szacunkowe, opis nieruchomości nr 1, opis nieruchomości nr 2,3,4, dodatkowe informacje,  w biurze syndyka  oraz  tel.  668 167 601. 

 

 

 

                   Ponadto syndyk oferuje do sprzedaży poniższe ruchomości:

1. Konstrukcja reklamowa z balastami                            - cena netto  1750,00 zł

2. Kasa fiskalna PosnetMobile HS EJ rok prod. 2016     - cena netto     90,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndyk  masy upadłości Oil Transfer Investment Sp. z o.o.  w Suwałkach

oferuje do  sprzedaży   wierzytelności, tj. pożyczka w kwocie 1.000.000 zł  udzielona spółce Browar Północny Sp. z o.o. w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42/2, KRS 0000647327, z terminem zwrotu w dn. 18.11.2026r.

 

        Pisemne oferty zakupu z oferowaną ceną   należy składać do 19.08.2022r.  w biurze syndyka: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105.

Regulamin sprzedaży, opinia biegłego sądowego, dodatkowe informacje,  w biurze syndyka  oraz  tel.  668 167 601. 

 

  

 

Syndyk mas upadłości

małżonków Józefa   i  Kornelii Anny Ruszczyk,

oferuje do  sprzedaży

 

nieruchomość leśną położoną  w obrębie Rynek, gmina Wąsewo, powiat Ostrów Mazowiecka, składającą się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami  203, 204, 205, 206  o łącznej powierzchni 1,0800 HA, KW nr OS1M/00028215/1

Cena wywoławcza 23.047,20 zł.

Pisemne oferty  zgodne z regulaminem sprzedaży należy  składać  w biurze syndyka: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105.

Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy, dodatkowe informacje: w biurze syndyka, tel. 668 167 601.